Go On Or Stop

Trong cuộc sống sẽ có những chuyện đang diễn ra sẽ khiến bạn nản lòng vậy nên hãy suy nghĩ sáng suốt rồi hãy quyết định. Khi bạn muốn từ bỏ, hãy nghĩ đến lý do khiến bạn bắt đầu, bạn nhé!
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back